Sual-Cavab

İşçinin əsas vəzifələri nədir?
Normadan artıq ezamiyyə xərci vergiyə cəlb edilməlidir?
Təsisçiyə borc qaytarıldıqda necə rəsmiləşdirilir?
İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin təmir xərclərini nə zaman gəlirdən çıxa bilərik?
“ASAN imza”nı necə əldə etməli?
Yaşayış sahəsini təqdim edən zaman hansı vergi öhdəlikləri yaranır?
İcarəyəverən fiziki şəxsin VÖEN-i olduğu halda Eqaimə verməzsə gəlirdən çıxa bilərik?
Hansı işçilər öz arzularına uyğun vaxtda əmək məzuniyyətinə çıxa bilərlər?
2018-ci ilin oktyabr ayı ərzində vergi orqanına təqdim edilməli olan bəyannamələr və ödənilməli vergilər barədə yaddaş
Kənd təsərrüfatında ƏDV əvəzləşdirilməsi
Sifarişçi yerinə yetirilmiş işi qəbul etmirsə, ƏDV bəyannaməsində əks edilməlidir?
Xarici hüquqi şəxsin ölkəmizdəki filialının xərclərinin qarşılanması vergitutma obyektidir?
Mühasib təhlükəli peşədirmi?!
Kadr uçotunun aparılmasını necə təşkil etməli?
Vergidən azad edilən torpaqlar hansılardır?